Vandrekalenderen

Vandrekalenderen

Vandrekalenderen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Motions Forbund (DMF) og Motionsudvalget under Dansk Atletik Forbund (DAF).

I Vandrekalenderen findes oplysninger om kortere og længer vandreture arrangeret af de to foreninger DAF og DMF.

Fælles for de vandrearrangementer, der er nævnt i denne kalender er, at de gennemføres som rene motionsarrangementer uden vindere og uden tidtagning, samt at alle kan deltage, uanset om man er medlem af en forening eller ej.

For de fleste arrangementers vedkommende findes de nærmer oplysninger i en brochure, der kan fås ved henvendelse til den adresse, der står nævnt under den pågældende tur, eller brochurer vil være fremlagt på forudgående arrangementer.

Vandrekalenderen kan købes ved henvendelse til en af de foreninger der er nævnt i Vandrekalenderen, eller ved henvendelse til Dansk Atletik Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, tlf. 4326 2307.


Indholdsfortegnelse

Vandrekalenderen er opført i datoorden, dvs. at man hurtigt kan få en oversigt over arrangementer på lige netop den dag, man ønsker at deltage i en organiseret vandring. At en vandring er organiseret vil sige, at den arrangerende forening er medlem af Dansk Atletik Forbund og/eller Dansk Motions Forbund.

Vandrekalenderen indeholder også en alfabetisk indholdsfortegnelse, samt en foreningsliste fra både DAF og DMF.

Bag i Vandrekalenderen findes der en oversigt over IVV-cykelture og perma­nente afmærkede ture samt permanente byvandringer i Danmark.

Distancer m.m.

Under hvert arrangement er der oplysninger om, hvornår på dagen man kan starte, samt om hvilke distancer der kan vælges imellem. For DMF's vedkommende er distancer under 5 km ikke berettigede til at modtage Det In­ternationale Folkesportsstempel (IVV-stemplet). I foreningernes programmer kan man finde praktiske oplysninger om de enkelte arrangementer.


Stempler

Foreningerne stempler kort og bøger med forenings- og enten IVV- eller EVG-stempel. Der er under hver vandring anført hvilke stempler der tilbydes.

Oplysninger om rettelser og tilføjelser til Vandrekalenderen, vil blive givet for vandrearrangementer på internetadressen www.dmf-ivv.dk for foreninger tilsluttet Dansk Motions Forbund og på adressen www.dansk-atletik.dk eller www.aktiv-motion.dk for foreninger tilsluttet Dansk Atletik Forbund.


Internettet

Vandrekalenderen kan også ses på hjemmesiden: www.vandrekalenderen.dk, hvor også indberettede ændringer vil blive bragt.

 
Motionsaften

Klubsøgning

Leder du efter en forening?

Søg på Infosport.dk.

 

IAAF

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
daf@dansk-atletik.dk  - Tlf: +45 4326 2626